top of page

NSP-Træning

NSP-Træning har to mål:

At udvide den parasympatiske komfortzone

og udnytte det genetiske potentiale fuldt ud.

 

Når hverdagens rum bliver mere og mere sikre, skal vi slås mindre og mindre, og uanset om vi arbejder 80 eller 20 timer, har børn eller ingen børn, oplever svære ting i livet, har vi følelsen af at stå med dyb ro i orkanens øje. 

 

Omprogrammeringen af triggers fjerner stress, angst og traumer og vi står tilbage med følelsen af at være der, hvor vi er født til at være - uanset hvor vi er. Vi oplever en lethed og frihed der breder sig ud i nye rum. Vi tør at gå nye veje og ser muligheder, der aldrig har været der før.

NSP-Træning - Omprogrammer stress, angst og traumer

Hvad hjælper NSP-Træningen med?

De typiske udfordringer, som NSP-træning hjælper med, omfatter ubalancer i nervesystemet samt generel personlig udvikling. Uanset hvad er målet at forbedre

ens hverdag.

Ubalancer i nervesystemet inkluderer:

 • Stress

 • Angst

 • Traumer

 • Depression

 • Autisme

 • ADHD

 • OCD

Generel personlig udvikling:

 • Øget overskud og energi

 • Forbedret kommunikation

 • Evnen til at sætte grænser

 • Forståelse og håndtering af følelser

 • Nærvær

 • Mental udvikling og forståelse af hjernen

Målet er at forbedre hverdagen, uanset hvad du laver: 

ledelse af andre, forældrerollen, øget præstation på arbejde eller i sport, forbedrede relationer, iværksætteri og kreativt arbejde.

Programmer dit nervesystem til adfærdsforandring
Hvordan foregår NSP-træningen?

Møder med mine en-til-en klienter er primært online, men jeg mødes stadig personligt med nogle, hvis det er hensigtsmæssigt. Jeg afholder også workshops og samarbejder med virksomheder.

I starten lærer du, hvordan nervesystemet bliver programmeret gennem livet og hvordan du, ved at kontrollere de fire vigtigste dele af nervesystemet, kan overtage og bevidst ændre denne programmering. Du vil lære at se virkeligheden gennem nervesystemets briller, hvilket giver en ny forståelse af alt fra stress og traumer til hvordan du øger energi og overskud i hverdagen, og hvad der kræves for at være en god leder.

Du lærer at se adfærd som overfladen og

symptomer på nervesystemets programmering.

Hvad indebærer omprogrammering af nervesystemet i praksis?

Hver af de fire dele af nervesystemet har en funktion, og ved at kende denne funktion kan du overtage den. Træningen handler om, hvordan du bruger forskellige redskaber til at overtage disse funktioner, ligesom en computerprogrammør påvirker forskellige dele af en computer for optimal funktion. En computer er begrænset af sin hardware, det er dog stadig muligt a udskifte komponenter, men det kan mennesket ikke. Vores genetiske potentiale, definerer vores hardware, og det skal vi lære at bruge så godt vi kan.

 

Nervesystemet er det, vi kan ændre, og det bestemmer, hvordan de forskellige dele af kroppen arbejder sammen og skaber den adfærd, vi oplever i dag.

Målet for alle bør være at udnytte deres genetiske potentiale fuldt ud, ved at omprogrammere nervesystemet gennem NSP-Træningen.

Redskaberne, du vil lære, til at omprogrammere nervesystemet

Nervesystemet fungerer som et orkester, hvor det handler om at få forskellige funktioner til at spille sammen. Stress er en sympatisk overlevelsesrespons i det autonome nervesystem, designet til liv og død. Udfordringen er, at i den moderne virkelighed er vi sjældent i overlevelsesmode, så vi skal lære nervesystemet at reagere optimalt på et anderledes trusselsbillede end at kæmpe mod løver og bjørne på savannen.

Ubalancer som stress, angst og traumer opstår, når orkesteret spiller forkert i forhold til omgivelsernes behov.

 

Oplevelsen af angst er et sympatisk aktiveret nervesystem uden grund, hvilket er en ubalance. De fire dele af nervesystemet kan sammenlignes med forskellige instrumenter i orkesteret, hver med sin rolle, men de kan ikke undvære hinanden for at skabe den perfekte symfoni. De fire dele er det centrale, autonome, motoriske og sensoriske nervesystem. Du vil lære at styre dem individuelt og samtidigt under stigende pres, hvilket er hverdagen.

Omprogrammer dit centrale nervesystem (CNS)
Det centrale nervesystem (CNS):
Hjernen og rygsøjlen

CNS fungerer som hovedcomputeren, hvor alle signaler i nervesystemet skal igennem. Vi kalder CNS for dirigenten, da den styrer orkesteret. De vigtigste funktioner i forhold til adfærd er overlevelse, følelser og tanker. Tanker er de vigtigste redskaber til at overtage funktionerne i CNS. Ved at vælge, hvordan vi tænker, kan vi sende nye signaler ud i systemet, der ændrer vores adfærd. Følelser kan vi ikke styre direkte, men skal lære, hvordan de påvirker den øvrige programmering og hvordan du forholder dig til disse signaler. Overlevelse bliver styret af CNS gennem det autonome nervesystem.

Det autonome nervesystem (ANS):
Sympatiske og parasympatiske nervesystem - Overlevelse

Den primære prioritet for alt liv er overlevelse, styret af det autonome nervesystem i mennesket. Det autonome nervesystem vurderer omgivelserne og tænder et sympatisk respons i overlevelsessituationer eller et parasympatisk respons, når vi er i sikkerhed. Det autonome nervesystem er i konstant balance mellem de to dele. Når balancen forskydes mod det sympatiske, går kroppen mere og mere i overlevelse, hvilket resulterer i kamp, flugt og frys strategier. I denne tilstand lukkes unødvendige funktioner i nervesystemet ned. Når vi er i sikkerhed og det parasympatiske nervesystem er mere aktivt, begynder vi at udnytte vores nervesystems fulde potentiale.

Bemærk: De fleste er vant til at forholde sig til det autonome NS i ekstreme situationer, hvilket der kan være mange grunde til. I NSP træning er det autonome NS altid vigtigt, uanset om du lider af stress eller ej, da det påvirker din adfærd. Intet menneske undgår, at det autonome NS påvirker alt, hvad de gør. Det slukker aldrig og skal altid være aktivt.

Åndedrættet er det første redskab, de fleste lærer, til at overtage funktionerne i det autonome nervesystem. Åndedrættet påvirker gennem diafragma vagusnerven, den vigtigste nerve i det parasympatiske nervesystem, som sænker hjerterytmen og øger fordøjelsen.

Brug åndedrættet til at omprogrammer dit nervesystem
Det motoriske nervesystem (MNS):
Muskler og bevægelse

Når det sympatiske nervesystem er meget aktivt, sender MNS signaler ud til musklerne for at spænde op. I en ekstrem liv-og-død-situation vil kroppen fryse, hvilket får musklerne til at give helt slip. Dette er mindre relevant, når vi arbejder med hverdagens udløsere. Når vi spænder i kroppen, kan vi indirekte aktivere det sympatiske respons, og når vi gør det, tager vi kontrollen tilbage over de autonome signaler, hvilket betyder, at vi også kan slappe af igen. I afslapningen aktiveres det parasympatiske nervesystem.

Spænding og afslapning er måder, hvorpå vi kontrollerer funktionerne i MNS, og hermed reaktionen fra det autonome NS. Vi begynder at tage kontrollen tilbage over systemet ved f.eks. at spænde og slappe af i hænder eller fødder.

Det sensoriske nervesystem (SNS):
De 5 sanser - Risikovurdering

CNS opdager trusler gennem de 5 sanser. SNS fungerer som en scanner, der muliggør livet. Uden de fem sanser ville vi uddø. I NSP-træningen har vi interne og eksterne udløsere af nervesystemet, hvor de interne er tanker, som vi arbejder med i overtagelsen af CNS, og de eksterne er alt, der påvirker de fem sanser.

Bevidst aktivering af sanserne er redskaber, hvor vi med vores bevidsthed ændrer, hvordan vores sanser opfatter udløserne i omgivelserne. Det kan f.eks. være måden, vi ser på tingene. Når det sympatiske nervesystem er aktivt, indsnævres synsfeltet for at fokusere på truslen og vi får det man kalder tunnelsyn. Når vi er i sikkerhed, og det parasympatiske nervesystem aktiveres, udvides synsfeltet og vi får det vi kalder et perifert syn. Gennem træningen lærer du at se ud med det perifere syn, så synssansen opfatter en udløser som sikker i stedet for farlig.

Design af træningsprogram

Med udgangspunkt i redskaberne vil vi sammen designe en træningsplan, hvor du systematisk arbejder med alt fra små hverdags-triggers til de store traume-triggers, dvs. triggers der udløser et stort sympatisk respons. Progressionen i træningen er baseret på, hvor godt du bruger redskaberne under stigende pres.

 

En traume-trigger svarer til at løfte 200 kg, hvor du først skal lære at træne med 20 kg og derefter arbejde dig op.

I træningen vil der være fokus på at lære at implementere det i hverdagen. Det betyder, at du lærer et åndedræt, der skal kunne bruges, mens du er sammen med dine børn, er til møder eller laver en præsentation foran mange mennesker. Denne tilgang er modsat det, vi kalder et terapeutisk åndedræt, der kun kan bruges under de rette omstændigheder, og målet er en 'nu og her'-effekt. Målet for os er træningen af åndedrættet, så det kan bruges hele tiden og dermed konstant blive et redskab, der regulerer dit nervesystem og hjælper dig med at omprogrammere triggers i din hverdag. Det betyder, at du kommer til at lære redskaber, der kan bruges alle steder i dit liv, og du vil blive trænet til at bruge dem uanset hvad der sker i fremtiden.

Når du arbejder med NSP-Træning, vil du opleve lethed, da det for mange ikke er svært. Vi har en grundregel fra styrketræningsverdenen: Træning, der virker, er den, der bliver gjort. Hvis du ikke kan tage dig sammen, hvis træningen er for indviklet, hvis du ikke helt forstår den, og hvis målet ikke er meningsfuldt, vil en ellers perfekt træningsplan ikke blive fulgt.

 

Træningen skal give mening og forbedre dit liv med det samme.

Du skal gøre nok til at skabe forandring, men ikke så meget, at du ikke kan overskue det. Uanset dine vilkår, pres udefra, arbejde eller familie, skal du kunne bruge redskaber og strategier. Så i stedet for at føle det som noget 'ekstra', du skal huske, bliver du motiveret af, at du bliver bedre til det, du gør.

Mål opnået med nervesystemsprogrammering

Når du når målet, og dit nervesystem er omprogrammeret, har du ikke længere brug for redskaberne på samme måde. Det bliver mere en livsstil, hvor du forstår livet gennem nervesystemets briller. Når dit nervesystem er velprogrammeret, det vil sige i sikkerhed uanset hvad du laver, vil du opleve:

 • At opnå store mål og drømme i livet bliver langt lettere, fordi du har fjernet de største forhindringer.

 • At føle dig mere i harmoni med dig selv.

 • At blive autentisk og kunne udnytte dit genetiske potentiale fuldt ud.

 • At blive mere kreativ.

 • At blive skarpere analytisk.

 • At kunne bruge din hjerne fuldt ud, med alle dens mange funktioner, som for de fleste er lukket ned på grund af unødvendig sympatisk aktivering.

 • At være til stede med dine følelser som en kraft, der hjælper dig mod dine mål.

 • At livet føles let og ikke som en kamp, du skal samle dig til.

 • At blive bedre til at kommunikere for at opnå ting, både på arbejde og derhjemme.

 • At konstant blive bedre til at håndtere ubehag og vokse som menneske.

 • At frygt for mennesker, højder, mørke, edderkopper, slanger forsvinder.

 • At dit energiniveau og overskud bliver langt større, fordi du ikke bruger unødvendig energi på triggers, der ikke er farlige.

Stress, angst og traumetrigger forsvinder...

Hvem er NSP-Træning for?

Alle mennesker er styret af programmeringen i deres nervesystem. Det påvirker alle aspekter af tilværelsen, uanset hvem du er og hvad du laver. Jeg har arbejdet med børn fra 5 år til pensionister på 78 år, alt fra ledere til udsatte unge, fra store barndomstraumer til hverdagens præstationsoptimering som aktiehandler. Håndtering og arbejde med at udnytte ADHD'eres fulde genetiske potentiale, til forældre der skal opdrage deres børn.

Jeg er en partner, der hjælper dig med at analysere virkeligheden gennem nervesystemets briller, hvilket for de fleste giver helt nye handlemuligheder.

 

Problemstillinger i forhold til hvordan man påvirker andre mennesker, fra børn til medarbejdere, får helt nye løsninger.

Jeg er coach, ikke terapeut, så du finder en, der 'bare' lærer dig at kontrollere og omprogrammere dit nervesystem. Konsekvenserne af det arbejde er relativt store og kan have dybe terapeutiske virkninger i form af omprogrammering af ubalancer, der i dag medfører stress, angst, traumer, depression og andre ting. Du vil få en coach, der forstår dig som menneske og dermed skræddersyer en træning til dig, der giver mening i alle dele af din tilværelse.

Aske Ludvig Rask - NSP-Træning - Omprogrammer dit nervesystem

Aske Ludvig Rask

Grundlægger og coach af NSP-Træning.

Jeg hjælper mennesker med at omprogrammere

deres nervesystem igennem NSP-Træning.

Jeg er coach, ikke terapeut, på trods af jeg hjælper med

nogle af de største udfordringer vi har som mennesker fra

stress, angst og traumer til ADHD, OCD og autisme.

Jeg er din sparringspartner, der hjælper med at forstå

nervesystemet og hvordan det påvirker alt, hvad du gør.

Igennem træningen vil du lære at omprogrammere

dine triggers i hverdagen, hvilket påvirker alt fra din

præstation på arbejde, dine nærmeste relationer,

din evne til at kommunikere, lede andre, arbejde

med følelser, energi, overskud og meget mere.

bottom of page