top of page

Aske Ludvig Rask

Grundlægger og coach af NSP-Træning.

Jeg hjælper mennesker med at omprogrammere

deres nervesystem igennem NSP-Træning.

Jeg er coach, ikke terapeut, på trods af jeg hjælper med

nogle af de største udfordringer vi har som mennesker fra

stress, angst og traumer til ADHD, OCD og autisme.

Jeg er din sparringspartner, der hjælper med at forstå

nervesystemet og hvordan det påvirker alt, hvad du gør.

Igennem træningen vil du lære at omprogrammere

dine triggers i hverdagen, hvilket påvirker alt fra din

præstation på arbejde, dine nærmeste relationer,

din evne til at kommunikere, lede andre, arbejde

med følelser, energi, overskud og meget mere.

Aske 8517_edited.jpg

Man kan ikke bruge en soldat, der ikke kan

håndtere stress og frygt.

Stress og frygt lukker hele nervesystemet ned, og alt det,

du ved, du burde gøre, kan du ikke gøre.

Viden er derfor ligegyldigt, hvis du ikke kan bruge det under pres. Pres er for soldaten krig, for atleten er det konkurrencen,

og for os andre er det hverdagen.

Måden, du integrerer ny viden - psyken, mindset, følelser -

er ved at træne dem under pres, ikke i sikkerhed.

Historien bag nervesystems-
programmering og NSP-Træning

Uden at jeg vidste det, lærte jeg at programmere mit nervesystem til Systema-træning.

Jeg husker tydeligt dagen, hvor jeg skulle kæmpe imod

6 andre mænd på én gang, hvor det føltes præcis som at

stå i orkanens øje helt i ro uanset omgivelsernes pres.

 

Det var denne begivenhed, der på mange måder startede min rejse, til i dag at have udviklet teorien omkring nervesystemsprogrammering og mit eget system, der hjælper mennesker med at ændre deres liv igennem NSP-Træning. For at værdsætte, hvor NSP-Træning startede, vil jeg derfor tage dig med tilbage til min Systema-træning, for lidt over 14 år siden.

Kampsport har fulgt mig siden jeg var 20 år gammel, da jeg startede til karate, specielt selvforsvar, men også kampkunst som kung fu og kampsport som Muay Thai har jeg trænet. Men det, jeg søgte i kamptræningen, var i bund og grund ikke så meget evnen til fysisk at slås; det var den mentale og psykiske udvikling, der altid fangede mig.

 

Da jeg startede til Systema, fik jeg alt det, de andre stilarter lovede, og meget mere. Hvordan træner man så det virker under pres, i ringen, på gaden? Et af de mest fundamentale og vigtige spørgsmål, når man diskuterer kamp og træning i det hele taget. Det gør sig også gældende for atleter, der hele tiden skal optimere deres træning til altid at kunne virke i konkurrencer.

 

Systema giver en enorm indsigt i menneskets psyke og hvordan man tænker over træning og kamp samt hvad der sker, når mennesket skal præstere fysisk på højeste niveau - hvilket jeg så senere har lært kan overføres til præstation alle steder i tilværelsen.

Systema er et kampsystem udviklet til specialstyrkerne i Rusland. Forskellen i forhold til andre kampsystemer, jeg har trænet, er at Systema på en lang række områder er et produkt af forskning, fysiologer, psykologer, styrketrænere, kampsportseksperter, der satte sig for at udvikle et kampsystem, der skulle skabe den bedste soldat. Det vil sige, at kampsystemet ikke er som de andre systemer bygget på kultur og normer, men hvad der virker.

 

Det minder om Krav Maga i Israel, men med det modsatte fokus. Hvor Krav Maga lærer dig hurtige teknikker, der tager så kort tid som muligt at lære og giver størst mulig chance for overlevelse i krig, så træner Systema principper, der udvikler en som menneske, hvor første prioritet for en soldat er at kunne håndtere frygt og stress forbundet med krig.

Vi kender problemet fra alle andre kampsystemer, at du kan være rigtig god i træning, men i ringen eller på gaden er det en helt anden historie. Når mennesket er under ekstremt pres i liv og død, lukker hjernen ned. Vi kan ikke tænke klart, vores sanser bliver begrænset, frygt kan overtage hele systemet, og vi bliver ude af stand til at handle optimalt. Så er det ligegyldigt, om vi har trænet en masse gode teknikker, hvis det indre ikke kan følge med.

En af de måder, vi lærte at håndtere frygt, var ved at lære at tage slag med åndedrættet. Åndedrættet var vigtigere end alt andet.

 

I alle øvelser og træninger var åndedrættet en vigtig integreret del, der aldrig blev udeladt. På et seminar kunne vi sagtens starte med 4 timers åndedrætstræning. Det står i skarp kontrast til stort set al anden kamptræning, hvor åndedrættet er en bi-ting, noget der kommer oven i. Denne indgang fortæller mig, at russerne har haft en enorm indsigt i menneskets psyke, hvilket jeg så har kunne læne mig op af.

Brug åndedrættet til at omprogrammer dit nervesystem
Hvorfor var åndedrættet så vigtigt?

I træningen kunne man mærke, hvad det gjorde. Man kunne mærke, at åndedrættet nærmest kunne fjerne frygt som en fysisk sensation i kroppen. Og i kombination imellem at bruge sanserne, f.eks. det perifere syn, kunne man lære at slippe frygten i meget høj grad, nærmest uanset, hvor hårde slag man fik. Det er en magisk oplevelse på mange måder, fordi du får kontakt med dit indre, de dybeste overlevelsessignaler og lærer enormt meget om din psyke og hvad det vil sige at kunne præstere under ekstremt pres.

Hvad jeg ikke vidste, var at dette blev en af de vigtigste læringer,

der startede hele min rejse ind i nervesystems-

programmeringens univers.

Nervesystemets briller på virkeligheden

Under mine studier på universitetet som molekylærbiolog blev jeg mere og mere interesseret i nervesystemet, og en af de ting, jeg opdagede, var at når vi lærte at tage slag, så var frygten, vi oplevede, en konsekvens af aktiveringen af det sympatiske nervesystem. Ved at bruge åndedrættet tændte man det parasympatiske nervesystem gennem vagusnerven for dermed at kontrollere og til tider fjerne det sympatiske respons.

Grunden til, at det var så vigtigt at trække vejret imens man tog slag, var for at lære nervesystemet at gå igennem den trigger, hvilket jeg i dag vil beskrive som omprogrammering af triggeren. Det betød, at man simpelthen gradvist kunne mærke, hvordan man lærte systemet, igennem åndedræt og andre teknikker, at slaget var mindre og mindre farligt. Det medførte mindre og mindre stress i kampen og samtidigt fik man mere overblik, kroppen føltes afslappet.

Vi lærte faktisk at kontrollere de fire dele af nervesystemet under pres - uden det var de ord, der blev brugt.

Personlig udvikling på steroider

Systema-træningen begyndte at have en stor effekt på mig, og det var som at opleve personlig udvikling på steroider. Denne træning har uden sammenligning gjort den største forskel for min personlige udvikling, sammenlignet med alle mulige former for terapi og coaching.

 

Da jeg gik ud af universitetet, begyndte jeg selv at bruge teknikkerne i forbindelse med at starte selvstændig som coach, tog en masse uddannelser, bla. som kropsterapeut og vanecoach, men der, hvor den største forandring skete, var som personlig træner.

 

Jeg underviste mine klienter, der var atleter - men også ledere, havde en del aktiehandlere, politi, soldater, pædagoger mm. - i hvordan man kunne træne teknikkerne fra Systema til at få endnu mere ud af træningen. I stedet for, at det kun var styrketræning, blev det til personlig udvikling, hvor jeg selv og mine klienter oplevede, at alle dele af livet forbedredes ved at bruge teknikker og strategierne.

 

Da jeg begyndte at arbejde som mentor for udsatte unge i forbindelse med mit arbejde som personlig træner, overraskede det mig meget, hvordan vi kunne arbejde med følelser, stress, angst og traumer på en helt ny måde, end de var vant til.

 

Og jeg kunne se, hvordan en fyr - der havde kæmpet med vrede, vold og kriminalitet - på bare få ugers træning, ikke var vred længere, og havde medfølgende store adfærdforandringer.

 

Han vidste alt om sine udfordringer, havde været til psykolog, dialog imod vold og alle mulige andre ting, men det var først da hans triggers blev omprogrammeret, at han rent faktisk ændrede adfærd.

I det arbejde udviklede jeg nervesystemsprogrammering som en disciplin, hvor naturvidenskaben og personlig udvikling mødtes. Jeg lærte, hvordan vi igennem træningen med øvelserne som åndedræt, opspænd, afslapning, spændingsfri bevægelse, sansefokus, kontrol af tanker kunne forbedre vores evne til at præstere i kampen.

 

NSP-Træning blev en meget fysisk træning, hvor mine klienter lærte principperne og teknikkerne under det pres, jeg lagde på dem, fra skub og slag til øvelser med lukkede øjne. Træningen kunne blive til direkte kamp, men tit var øvelserne mere en del af en coachende læreproces, hvor fokus var på alt andet end kamp, nemlig hverdagen.

 

Jeg oplevede, at træningen forberedte og gjorde mennesker bedre til deres liv, uanset om de kom med en ADHD-diagnose, skizofreni eller ville blive bedre til at præstere på arbejde og være nærværende med familien.

De små skridt: NSP-Træning er ikke exposure therapy

I designet af træningen lærte jeg, hvordan man går små skridt og langsomt udsætter kroppen for det pres, den kan håndtere og ikke mere eller mindre.

 

Det betød, at hvis man ikke kunne trække vejret

under det stigende pres, var vi gået for langt.

 

Nogen tror, NSP-Træning ligner exposure therapy, men det adskiller sig ved at forstå processen som en træning, hvor teknikkerne og redskaberne er de vigtigste. Hvis du ikke kan styre nervesystemet imens du bliver udsat for pres, er det spild af tid. For at kunne det, kræver det træning. Det er ikke nok, at du ved, hvordan man trækker vejret, du skal have lært at gøre det imens du laver morgenmad, hvis du vil kunne det i supermarkedet.

 

Jeg plejer at sige, at vi løfter 20 kg, før vi begynder at løfte 200 kg. En traumetrigger svarer til 200 kg, og der hvor det går galt, er hvis man går hen og prøver at løfte 200 kg på dag 1. Det giver ingen mening. Nervesystemet udvikler sig over tid, og vi starter altid med at træne med vægten, man kan træne med. Dette er selvfølgelig i overført betydning, da vægten bare er et symbol på hverdagens triggers.

Denne træningsmentalitet gjorde samtidig, at mennesker,

der kom med stress, angst og traumer og blev presset altid skete med blødhed. Det føles ikke hårdt. Vi overskrider ikke en masse grænser, da det ikke giver mening i forhold til at gå små skridt.

 

I dag er alle de bekymringer, jeg kunne have, ved at have med store psykiske udfordringer at gøre, helt væk. Jeg oplever, at jeg "bare" underviser i teknikker og redskaber, og så træner folk i at bruge dem under pres.

Jeg oplever ingen risiko forbundet med træningen, og det værste der kan ske, er at personen ikke forstår og bruger træningen, hvilket jo så naturligt stopper processen. Hvor jeg har haft flere historier fra mennesker der er blevet retraumatiseret af exposure therapy, hvilket er forståeligt, da de ikke har lært at ændre på, hvordan det de bliver udsat for, påvirker nervesystemet.

Konsekvensen af træning er meget terapeutisk, men opleves af den enkelte helt anderledes, end hvis de har prøvet at gå i terapi.

 

Jeg oplever, at når mennesker får forklaret sin egen adfærd

med udgangspunkt i nervesystemets funktion, og hvorfor de gør, som de gør, går der et stort lys op for dem.

 

Det giver enormt meget mening, og de undrer sig stort set altid over, hvorfor de ikke har lært disse ting før.

Det giver bare mig ild på tanden til at fortsætte, og jeg håber, du vil være med på den rejse. Omprogrammering af nervesystemet er overraskende simpelt; det tager meget kort tid, før du ser resultater, og jeg har nærmest ikke fundet nogle mennesker, som ikke har haft gavn af træningen.

Min baggrund

Uddannelse

Bachelor i Molekylærbiologi

Århus Universitet

Personlig Træner

Fitness Institute

Kropsterapeut

Body All Mind

Vanecoach

V/ Morten Elsøe

NLP-udøver og Master Coach

American University of NLP

Relevant erfaring

Selvstændig coach siden 2012

Jeg har hjulpet ledere, pædagoger, lærere, atleter, politi, soldater, udsatte unge og mange flere med at omprogrammere deres nervesystem.

De typiske udfordringer er: 

  • Nærvær og præstation på arbejde 

  • Stresshåndtering og omprogrammering

  • Angst, PTSD, traumer 

  • Varigt vægttab

  • ADHD

  • Højere karakterer på uddannelse

  • Styrketræning og præstation i sport

Mere End Vægttab

NSP-Træning og coaching fokuseret imod varigt vægttab.

Styrke- og kamptræning

Mental styrke. Heriblandt Systema, Hellrun, TV2's Korpset.

Kropsterapi

NSP-Træning gennem kropsterapi og fysiske triggers.

Vanecoach

Vanecoach er integreret i måden jeg arbejder med mine klienter på

og hvordan jeg stiller relevante, dybdegående spørgsmål.

Aske Ludvig Rask - NSP-Træning - Omprogrammer dit nervesystem

Klar til forandring?

Jeg bor i Hellerup med min kæreste, hvorfra jeg sidder klar til at besvare dine spørgsmål og mødes online til sessioner.

Al booking foregår via mail, hvor du starter med at beskrive din udfordring og hvorfor

du tror, jeg kan hjælpe.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.


askerask@hotmail.com

bottom of page