top of page
  • Writer's pictureAske Ludvig Rask

Forskel på regulering og omprogrammering af nervesystemet

De fleste, der har været i terapi og dyrket personlig udvikling, har lært forskellige tilgange til at regulere nervesystemet, men de har ikke lært at omprogrammere det. Det er nemlig to forskellige processer, og i denne artikel vil jeg uddybe forskellen. 


Regulering er i familie med håndtering, hvor det handler om at lære at leve med nervesystemet, som det er, ved at håndtere sine triggers og regulere nervesystemet. Målet med begge tilgange er enten at reducere det sympatiske eller øge det parasympatiske respons i nervesystemet. Sagt med andre ord; man prøver at starte de signaler i nervesystemet, der fortæller kroppen, at den er i sikkerhed. Jo mere parasympatisk aktivering, jo mere er systemet i sikkerhed, hvilket reducerer alt fra stress og angst til traumers påvirkning på nuet. Når nervesystemet er i sikkerhed, handler vi rationelt, kreativt, analytisk og er i stand til at løse de komplekse problemstillinger forbundet med at være menneske. Jo mere vi er i overlevelse, desto mere lukker systemet ned for funktioner, der ikke hjælper med fysisk overlevelse. Kort sagt betyder det, at alle funktioner i hjernen, der hjælper os med at være mennesker, bliver begrænset.


Ved at regulere og håndtere nervesystemet, øger vi sikkerhed, det vil sige det parasympatiske respons i nervesystemet, og dermed vores evner til at være menneske.regulering af nervesystemet

Hvad er omprogrammering af nervesystemet?

Omprogrammering er en anden proces, der handler om systematisk at møde triggers, imens vi overtager funktionerne i nervesystemet. Det gør vi for at omprogrammere triggerne, så der i stedet for et overlevelsesrespons, starter et sikkerhedsrespons, eller omvendt. I sidste ende vil omprogrammering reducere behovet for håndtering og regulering af nervesystemet, fordi systemet ikke overreagerer på vores virkelighed og vilkår som mennesker.


Der kan være teknikker, som minder om hinanden i alle metoderne, men måden og tilgangen til at forstå og arbejde i en systematisk træningsproces adskiller programmeringen fra regulering og håndtering. Forskellen er også, at håndtering og regulering i høj grad passer ind i en kontekst af terapi, hvor der kan være et akut behov for sikkerhed. Omprogrammering minder mere om eksempelvis  styrketræning, hvor man træner over tid og bliver stærkere og stærkere. Man udvikler simpelthen nervesystemet. Det handler blot ikke om at løfte tunge vægte, men at se vores triggers af nervesystemet som vægten, der kan arbejdes med og omprogrammeres. 


De triggers, vi taler om, er alt fra normale stress-triggers, der tænder et unødvendigt sympatisk respons, til traumetriggers, der tænder et meget stort sympatisk respons. Så i stedet for at skulle håndtere og regulere et nervesystem med disse triggers, kan man omprogrammere dem igennem træning. Der kan være mange tilgange til at gøre det. Jeg kalder den proces, jeg har udviklet, for NSP-træning, hvor NSP står for nervesystems-programmering.


Uanset hvilken strategi vi arbejder med; håndtering, regulering eller programmering, er målene de samme i forhold til at arbejde med alle former for psykiske udfordringer, diagnoser, stress, angst, traumer, depression, ADHD eller generel personlig udvikling i bred forstand. Der er ingen udfordringer hos mennesket, som ikke kan forbedres, ved at nervesystemet er mere i sikkerhed. I visse tilfælde kan omprogrammering af nervesystemet stå alene, og være den eneste tilgang, der er nødvendig for at fjerne traumer og angst, da disse tilstande i bund og grund kun er ubalancer i nervesystemet. 


Den enkelte skal dog lære at bruge alle strategierne, alt efter hvad der giver mening i nuet. Det terapeutisk arbejde kan give lige så meget mening som omprogrammeringsprocessen, men de fleste forstår ikke forskellen, hvilket betyder, at de kan komme til at arbejde terapeutisk, med noget der skal trænes væk. Hvilket forhindrer reel forandring.


Det er det arbejde, hvor man lærer at vurdere, hvad der er brug for, som jeg hjælper med. 


I denne artikel får du indblik i, hvornår de forskellige strategier giver mening, og hvorfor man skal vælge det ene frem for det andet? Hvad er fordele og ulemper?programmering af nervesystemet

Hvordan arbejder man med nervesystemet?

Håndtering

Regulering

Programmering


Comments


bottom of page